ปฏิทินผู้บริหาร

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม Zoom สพป.ระยอง เขต2

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล

การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

 (ประกาศรับย้ายภายใน สพป.ระยอง เขต 2) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

 (ประกาศรับย้ายต่างเขต) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

– งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

– งบทดลอง มีนาคม 2564

– งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ(Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 

VDO น่าสนใจ