ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินผู้บริหาร

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม Zoom สพป.ระยอง เขต2

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานบุคคล

                ประกาศผลการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

                     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

                          ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

                                ใบสมัครรับสมัครคัดเลือกฯ (ไฟล์ Word)

                          ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

                                แบบสรุปผลคะแนนตัวชี้วัด (ไฟล์ Word)

                          

 

เอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ

 

  การอบรมผู้บริหาร (10 มีนาคม 2566)

                     บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารกับ ว PA

 

                     การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะปัจจุบัน

          การอบรมข้าราชการครู

                     การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     การขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                     แนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด ในการบันทึกวิดีทัศน์

                     แผนการจัดการเรียนรู้

                     การใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

                      เทคนิคการถ่ายวีดีทัศน์บันทึกการสอนและแรงบันดาลใจ 

                                            วิธีการติดตั้งโปรแกรม Format Factory

                                            โปรแกรม Format Factory

ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

VDO น่าสนใจ