กิจกรรม ผอ.สพป.ระยอง เขต 2

20 มกราคม 2566 งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อสร้างโอกาสแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี