ประกาศต่างๆเกี่วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.301/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.301/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านต่อ

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
อ่านต่อ

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช105/29ปรับปรุงอาคารเรียน2ชั้น8ห้องเรียนชั้นบน4ห้องชั้นล่าง 4 ห้อง และบ้านพักครูสปช301/26ปี2563โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) g]-muj 2/2563 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช105/29ปรับปรุงอาคารเรียน2ชั้น8ห้ ...
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงา ...
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแ ...
อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

- ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย- ครุภัณฑ์ห้องสมุด- อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา- อุปกรณ์ห้อ ...
อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร , ครุภัณฑ์ดนตรีไทย,ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

- ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย- ครุภัณฑ์ห้องสมุด- อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถ ...
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 28 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด 28 รายการ ...
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกด จำนวน 28 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน 28 รายการ ...
อ่านต่อ