กลุ่มอำนวยการ

 

น.ส.พินิตา เอี๊ยบกงไชย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางชลดา หล้าวงศา

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพลกฤต แสงพลอย

พนักงานธุรการ

น.ส.วรรณวิมล ดอกไม้

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

น.ส.สมลักษณ์ มีบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายตะวัน แพทย์รักษา

พนักงานขับรถยนต์

นายสรศักดิ์ กรวยทอง

พนักงานขับรถยนต์