ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 086-221-9799

Email : teerayuth799@gmail.com

นายอภิชัย  ธิณทัพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 087 609 0692

Email : oodapichai@gmail.com

นายวรวิชญ์ คำพุ่ม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 081 946 6908

Email : worawich@saraburi2.go.th

นายกานตพงศ์ สุทธิประภา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 089 840 7231

Email : kantaphong46@gmail.com