ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุเทพ ศรบุญทอง

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 090-2569378

Email : sutep@rayong2.go.th

นายกัมพล เจริญรักษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2
โทรศัพท์ : 091 515 9919
Email : kumpol-44@hotmail.com

นายอภิชัย ธิณทัพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2
โทรศัพท์ : 087 609 0692
Email : oodapichai@gmail.com

นายพชรพล จ่าพุลี

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ 082 168 4342

Email : japulee@gmail.com