หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวประภา กำเหนิดเพชร

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

นายกิตติพงษ์ โภชนะสมบัติ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ