แบบคำร้อง

• แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

• แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

• แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

• แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)

• แบบสรุป การประเมิน ครูผู้ช่วย