Author Archives: admin

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนบ้านเนินหย่อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนบ้านเนินหย่อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.301/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.301/26 ด้วยวิธีการประกว […]

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประ […]

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช105/29ปรับปรุงอาคารเรียน2ชั้น8ห้องเรียนชั้นบน4ห้องชั้นล่าง 4 ห้อง และบ้านพักครูสปช301/26ปี2563โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอน […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิ […]

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รายการครุ […]