กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

TOR การติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต2

https://sites.google.com/a/rayong2.go.th/technology/home

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับโรงเรียน (PSC)

โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร                                           >> smartcard_reader<<

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร                             >> PSC_Setup<<

คู่มือการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร                                    >>คู่มือการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร<<

คู่มือการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร        >>P-School_Setup_manual<<

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร       >>P-School_manual-1<<

คู่มือ DMC 2566                                                     >>DMC2566<<

ข้อมูลสารสนเทศ                                                    >>Information<<

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                           >>Privacy Policy<<

                               วีดีโอการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม

คู่มือปฏิบัติงานDLICT 62 ระยอง2

หน้ารายงานนักเรียนซ้ำซ้อน (หนังสือแจ้งโรงเรียนวันที่ 16 ตุลาคม 2561)

กดที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ << ลิงค์จากเว็บเก่าใช้ไม่ได้

ขอขอบคุณ cr. M9music music