ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล

[ux_text font_size=”1.5″]
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″]
ข้อมูลสถานศึกษา
[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″]
เครือข่าย อริยมงคล                    เครือข่าย แกลงบูรพา
[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″]
เครือข่าย กรมหลวงชุมพร                    เครือข่าย สุนทรภู่
[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″]
เครือข่าย วังจันทร์                   เครือข่าย เขาชะเมา
[/ux_text]