[ux_text text_align=”center”]
[smartslider3 slider=2]
[/ux_text]

Video สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินผู้บริหาร

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม Zoom สพป.ระยอง เขต2

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานบุคคล

[ux_text text_color=”rgb(250, 248, 1)”]

                    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

                                               

[/ux_text]

เอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ

[ux_text line_height=”1.9″ text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

การอบรมผู้บริหาร (10 มีนาคม 2566)

                     บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารกับ ว PA

                     การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะปัจจุบัน

การอบรมข้าราชการครู

                     การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     การขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                     แนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด ในการบันทึกวิดีทัศน์

                     แผนการจัดการเรียนรู้

                     การใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

                      เทคนิคการถ่ายวีดีทัศน์บันทึกการสอนและแรงบันดาลใจ 

                                            วิธีการติดตั้งโปรแกรม Format Factory

                                            โปรแกรม Format Factory

[/ux_text]

ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

[ux_text text_color=”rgb(235, 60, 60)”]

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้า

รายงานการเงิน

 

 

[/ux_text]